Xem chủ đề khác

Danh sách chủ đề

Các quy tắc biến âm trong tiếng Nhật

Các từ trong tiếng Nhật khi biến âm thường được chuyển thành âm đục, hoặc có thêm âm ngắt. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là về một số quy tắc biến âm cơ bản trong tiếng Nhật nhé.

Bạn đã biết cách biến âm trong tiếng Nhật chưa? Hãy cùng Dekiru.vn tìm hiểu các quy tắc biến âm này nhé!

1. Âm đục

1. Âm đục  - Hàng: か、き、く、け、こ

Âm đục: が、ぎ、ぐ、げ、ご (ga, gi, gu, ge, go)

- Hàng: さ、し、す、せ、そ

Âm đục: ざ、じ、ず、ぜ、ぞ (za, ji, zu, ze, zo)

- Hàng: た、ち、つ、て、と

Âm đục: だ、ぢ、づ、で、ど (da, dzi, dzu, de, do)

- Hàng: は、ひ、ふ、へ、ほ

Âm đục: ば、び、ぶ、べ、ぼ (ba, bi, bu, be, bo)

ぱ、ぴ、ぷ、ぺ、ぽ (pa, pi, pu, pe, po)

2. Âm ngắt

Là các âm có つ nhỏ ở giữa từ (つ, ツ )

Xem thêm: Đặc trưng của ngữ pháp tiếng Nhật

3. Một số cách biến âm cơ bản

a, Nếu âm sau cùng của chữ kanji thứ nhất là 「く」, chữ đầu tiên của kanji thứ hai thuộc hàng 「か」thì 「く」sẽ biến thành âm「っ」nhỏ

Ví dụ: Quốc gia: 国(こく)+家(か):こっか Trường học: 学(がく)+校(こう):がっこう Phục hưng: 復(ふく)+興(こう):ふっこう

b, Hàng HA, khi theo sau âm つ thì つ sẽ biến thành つ nhỏ, âm hàng HA sẽ biến thành âm hàng PA

Ví dụ: Hoạt bát, sôi nổi: 活(かつ)+発(はつ):かっぱつ Lập pháp: 立(りつ)+法(ほう):りっぽう Ngày tháng: 月(がつ)+日(ひ):がっぴ

c, Âm hàng KA khi theo sau âm ん thì sẽ biến thành âm hàng GA (âm đục)

Ví dụ: Tầng 3: sa + n + kai -> sangai Tầng mấy: na + n + kai -> nangai

d, Âm ん - Chữ tiếp theo sau thuộc hàng TA, DA, RA, NA thì ん sẽ được đọc là N

Ví dụ: Phản đối: ha + n + ta + i -> hantai Cả người, toàn thể: ze + n + ta + i ->zentai

- Chữ tiếp theo sau thuộc hàng BA, PA, MA thì ん sẽ được đọc là M

Ví dụ: Báo: shi + n + bu + n -> shimbun Bút chì: e + n + pi + tsu -> empitsu

- Chữ tiếp theo sau thuộc hàng KA, GA thì ん sẽ được đọc là NG

Ví dụ: Điện: de + n + ki -> dengki Khỏe mạnh: ge + n + ki -> gengki

Hãy nhớ kĩ các quy tắc biến âm này để phát âm thật giống người Nhật nhé! Tự học tiếng Nhật online sẽ hiệu quả hơn nếu bạn theo dõi Dekiru.vn - Website hàng đầu dành cho người tự học tiếng Nhật.

Website tự học tiếng Nhật Online Dekiru có đầy đủ các thông tin, kiến thức, tài liệu và các khóa học trực tuyến từ học tiếng Nhật cơ bản đến nâng cao, học tiếng Nhật giao tiếp, luyên nghe, nói, đọc viết, học từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề, học tiếng Nhật qua bài hát, phim hoạt hình rất hay và thú vị.

Nguồn bài viết:

Dekiru.vn