Chọn khóa học tiếng Nhật phù hợp

Dekiru - Học tiếng Nhật online, khóa học tiếng Nhật online

Nếu bạn là doanh nghiệp hoặc mua theo nhóm xin vui lòng liên hệ để được hưởng ưu đãi riêng!

N5

Sơ cấp

790.000

3.950

120 ngày

N4

Sơ cấp

890.000

4.450

120 ngày

N3

Trung cấp

1.190.000

5.950

150 ngày

N2

Nâng cao

1.590.000

7.950

180 ngày

N1

Chuyên gia

2.290.000

11.450

200 ngày

Khóa học tiếng Nhật Combo

Dekiru - Học tiếng Nhật online, khóa học tiếng Nhật online

Mua ngay combo để được hưởng ưu đãi tốt nhất!

Chương trình học tiếng Nhật Online tại Dekiru có đầy đủ các khóa học tiếng Nhật từ N5 tới N1