Chọn khóa học tiếng Nhật phù hợp

Nếu bạn là doanh nghiệp hoặc mua theo nhóm xin vui lòng liên hệ để được hưởng ưu đãi riêng!

N5

Sơ cấp

790.000

3.950

120 ngày

N4

Sơ cấp

890.000

4.450

120 ngày

N3

Trung cấp

1.190.000

5.950

150 ngày

N2

Nâng cao

1.590.000

7.950

180 ngày

N1

Chuyên gia

2.290.000

11.450

300 ngày

Chương trình học tiếng Nhật Online tại Dekiru có đầy đủ các khóa học tiếng Nhật từ N5 tới N1