Omusubi koro rin - Nắm cơm trong hang chuột

Video ca nhạc
Rainy walk - Dạo chơi trong mưa

Rainy walk - Dạo chơi trong mưa

Trung bình Sub: Dekiru
Mama e - Gửi tới mẹ của con

Mama e - Gửi tới mẹ của con

Trung bình Sub: Dekiru
Sora e - Hướng tới bầu trời

Sora e - Hướng tới bầu trời

Trung bình Sub: Dekiru