Endless Tears - Nước mắt vô tận

Video ca nhạc
Shiki no uta - Khúc ca 4 mùa

Shiki no uta - Khúc ca 4 mùa

Trung bình Sub: Dekiru
Bokura no tameni - Vì hai chúng ta

Bokura no tameni - Vì hai chúng ta

Trung bình Sub: Dekiru