Endless Tears - Nước mắt vô tận

Video ca nhạc
Be with you - Luôn bên anh

Be with you - Luôn bên anh

Cơ bản Sub: Dekiru
Mama e - Gửi tới mẹ của con

Mama e - Gửi tới mẹ của con

Trung bình Sub: Dekiru
Days - Những ngày ấy

Days - Những ngày ấy

Trung bình Sub: Dekiru
Umi no koe - Âm thanh của biển

Umi no koe - Âm thanh của biển

Trung bình Sub: Dekiru