Days - Những ngày ấy

Video ca nhạc
Nijiiro - Sắc cầu vồng

Nijiiro - Sắc cầu vồng

Trung bình Sub: Dekiru
Escape - Chạy trốn

Escape - Chạy trốn

Trung bình Sub: Dekiru
Zenzenzensei - Kiếp trước

Zenzenzensei - Kiếp trước

Trung bình Sub: Dekiru