Ookina furudokei - Chiếc đồng hồ cũ của ông tôi

Video ca nhạc