Beautiful day- Ngày tháng tươi đẹp

Video ca nhạc
Nijiiro - Sắc cầu vồng

Nijiiro - Sắc cầu vồng

Trung bình Sub: Dekiru
Hirari hirari - Rung động

Hirari hirari - Rung động

Trung bình Sub: Dekiru
Rainy walk - Dạo chơi trong mưa

Rainy walk - Dạo chơi trong mưa

Trung bình Sub: Dekiru
Forever Love - Tình yêu vĩnh cửu