Beautiful day- Ngày tháng tươi đẹp

Video ca nhạc
Haru Haru (japanese ver)

Haru Haru (japanese ver)

Trung bình Sub: Dekiru