Beautiful day- Ngày tháng tươi đẹp

Video ca nhạc
Nijiiro - Sắc cầu vồng

Nijiiro - Sắc cầu vồng

Trung bình Sub: Dekiru
Shiki no uta - Khúc ca 4 mùa

Shiki no uta - Khúc ca 4 mùa

Trung bình Sub: Dekiru