• 1 Xác nhận thanh toán
  • 2 Thanh toán
  • 3 Hoàn tất

Mã đơn hàng

Loại thẻ

Số lượng

Giảm giá 0 VNĐ

Phí giao dịch 0 VNĐ

Tổng phí phải thanh toán 180.000 VNĐ

Mã giảm giá

Áp dụng

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký trước khi thực hiện thanh toán!

Đăng nhập Đăng ký

khóa học tiếng nhật online
  • Thông báo của tôi

    Tất cả thông báo
  • Tùy chỉnh thông báo

    Cài đặt nhận thông báo
Thông báo của tôi

Chưa có thông báo dành cho bạn !

Tùy chỉnh thông báo
khóa học tiếng nhật online Đóng lại
call học tiếng nhật

Liên hệ khi cần trợ giúp

Nếu bạn có điều gì cần phản ánh trực tiếp, vui lòng liên lạc qua một trong các số điện thoại sau:

Tel: 0439 344 666 - Mobile: 09 6666 2160

Chú ý: Nếu không liên lạc được qua số điện thoại trên, bạn cũng có thể gửi thông tin qua địa chỉ email Dekiru tại
Email: contact@dekiru.vn

Chào mừng bạn

Có vẻ như bạn vẫn chưa có được lộ trình học tập phù hợp. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ.

Tìm lộ trình học tiếng Nhật phù hợp