Xem chủ đề khác

Danh sách chủ đề

Cách tính điểm kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT là một kỳ thi rất quan trọng mà người học tiếng Nhật nào cũng phải trải qua. Cách tính điểm của kỳ thi JLPT như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết này nhé!

Cách tính điểm kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT
Cách tính điểm kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT có tên gọi tiếng Nhật là 日本語能力試験 JLPT, tên tiếng Anh là tiếng Japanese Language Proficiency Test.

Để có thể đạt được điểm số cao trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT các bạn có thể tham gia luyện tập các đề thi thử năng lực tiếng Nhật tại trang website TRY JLPT.

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT được chia làm 5 cấp độ:

Trong đó cấp độ cao nhất là JLPT N1, JLPT N5 là cấp độ thấp nhất. Điểm thi tối đa là 180 điểm cho 03 nhóm môn thi. Các phần thi đều có tổng điểm trong phạm vi 0 điểm ~ 180 điểm, trong đó:

Cấp độ thi JLPT N1, JLPT N2, JLPT N3:

 • Kiến thức ngôn ngữ (Từ vựng, Kanji, Ngữ pháp): 0 điểm ~ 60 điểm
 • Đọc hiểu: 0 điểm ~ 60 điểm
 • Nghe hiểu: 0 điểm ~ 60 điểm

Cấp độ thi JLPT N4, JLPT N5:

 • Kiến thức ngôn ngữ (Từ vựng, Kanji, Ngữ pháp - Đọc hiểu) : 0 điểm ~ 120 điểm
 • Nghe hiểu: 0 điểm ~ 60 điểm

Xem thêm: Mách bạn cách đạt 180 điểm JLPT

Cách tính điểm kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT
Cách tính điểm kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT

Chi tiết về cách tính điểm trong từng phần thi sẽ như sau:

Cấp độ thi JLPT N1:

 • Điểm tổng: Trên 100 điểm (Tối đa: 180 điểm)
 • Điểm kiến thức ngôn ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
 • Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
 • Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)

Cấp độ thi JLPT N2:

 • Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180 điểm)
 • Điểm kiến thức Ngôn Ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
 • Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
 • Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)

Xem thêm: Cấu trúc đề thi JLPT N5 N4 N3 N2 N1 tiếng Nhật theo chuẩn mới nhất

Cấp độ thi JLPT N3:

 • Điểm tổng: Trên 95 điểm (Tối đa: 180 điểm)
 • Điểm kiến thức Ngôn Ngữ (Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)
 • Điểm Đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)
 • Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

Cấp độ thi JLPT N4:

 • Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180 điểm)
 • Điểm kiến thức Ngôn ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120 điểm)
 • Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)

Cấp độ thi JLPT N5:

 • Điểm tổng: Trên 80 điểm (Tối đa: 180 điểm)
 • Điểm kiến thức Ngôn Ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120 điểm)
 • Điểm Nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60 điểm)

Xem thêm: Thi JLPT điểm thấp? Đây là cách khắc phục khủng hoảng cho bạn

Cách tính điểm kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT
Cách tính điểm kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT

Nguồn bài viết:

Dekiru.vn