Xem chủ đề khác

Danh sách chủ đề

Từ nối câu trong giao tiếp tiếng Nhật

Đây là một trong những phần học rất quan trọng dành cho các bạn mới học tiếng Nhật được một thời gian.

Nội dung: #dekiru

(*) Học ngay lúc này thôi chứ còn ngồi đó đợi đến khi nào nữa ?

Nguồn bài viết:

Dekiru.vn